Psaní noci do oken

Příliš pozdě oči zavírám

viděl jsem víc, než dovoleno je

do nachové noci mysl ubírám

sen srdce mé zlehka rozbije

 

Prosím dál snové lyry

ať přestanou smutnou píseň hrát

však bojím se ticha

co hraje napořád

 

Když probouzejí mě ti, co neumějí spát

nepřestanou se mi jejich lyry zdát

hrají temněji, hrají víc

a já vím, že hrají píseň za Měsíc

 

Pro pár kytek, které zvadly

vlaštovkám, co jim někdo hlasy vzal

očím, které k zemi padly

dešti, co se mu jen blázen smál

 

Přestat se bojí ve svém hraní

bojí se ticha, které hltá všechen čas

nesplní jediné z tvých přání

to i já je splním snáz